BEDEN İŞÇİLİĞİNİN GELİŞİMİ©

BEDEN İŞÇİLİĞİNİN GELİŞİMİ Beden işçileri diğer bir deyişle sex işçileri ve günümüz deyimiyle escort çok eski zamandan beridir her toplumda varlığını o toplumun bir parçası olarak sürdürmektedir. Varoluş koşulları, içinde bulundukları şartlar ve sosyal konumları tanımlanırken kullanılan kelimeler zaman içinde değişirken, bunlara bağlı olarak sex işçilerinin çalışma şartları, yasal çerçeveleri ve hizmeti verdikleri çevrelerin onlara ve yaptıkları işin içeriğine bakış açıları da zaman içinde farklı boyutlar kazanmıştır. Eski uygarlıklarda dini hayatın bir parçası kabul edilen fahişelik kutsal olarak bir çok uygarlıkta tapınak gelirlerinin önemli bölümünü kapsamaktaydı. Zamanla Mezopotamya uygarlıklarından Akdeniz uygarlıklarına yayılan tapınak fahişeliği, Eski Yunan’da da sürmüş daha sonra ticaret kenti olan Atina ‘da ticari bir niteliğe bürünmüştür. Bazı uygarlıklarda ise fahişeler farklı sınıflara ayrılıyor, en üstteki sınıf fahişeler toplumdaki diğer kadınların…
Read more
  • 4

Escort Bayan ve Cinsellik©

Cinselliğin bilim çevrelerince de temel ihtiyaç kabul edildiği günümüzde escort bayanların ve bununla birlikte escort ilan sitelerinin önemi artmaktadır. Araştırmalara göre erkeklerin escort bayanları tercih etmelerinin birçok sebebi bulunuyor; evli erkeklerin çoğunun eşleriyle ilişkilerinin zamanını, şartlarını ve sıklığını ifade eden cinsel uyumu tutturamamaları  ve eşiyle iliskilerine zarar verecek bir duruma gelmeden sadece fiziksel ihtiyaçlarını rahat ve gizlilik içinde karşılamak istemeleri escort bayanlara yönlenmelerinde etkili oluyor. Araştırmalarda evli olmayan erkeklerde de durum çok farklı değildir; çeşitli nedenlerden düzenli bir cinsel hayatı olmayan ya da farklı deneyimler yaşanmak istenmesi ayrıca son yıllarda erkeklerin duygusal ilişkilerin verdiği sıkıntılardan uzak durmak ve kendini özgür hissetmek için escort bayanları tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalarında ortaya çıkardıklarından  anlaşılacağı gibi erkeklerin cinsellik hormonlarının yüksek…
Read more
  • 1